نمایش دادن همه 8 نتیجه

منبع كویل دار 300 لیتری

10,640,000 تومان
 • حجم :  300 lit
 • ضخامت جداره : 4mm
 • سطح ﺣرارتي: 9ft ^ 2
 • وزن: 100kg

منبع كویل دار 300 لیتری

14,070,000 تومان
 • حجم :  300 lit
 • ضخامت جداره : 5mm
 • سطح ﺣرارتي: 9ft ^ 2
 • وزن: 120kg

منبع كویل دار 400 لیتری

16,980,000 تومان
 • حجم :  400 lit
 • ضخامت جداره : 4mm
 • سطح ﺣرارتي: 10ft ^ 2
 • وزن: 120kg

منبع كویل دار 400 لیتری

15,520,000 تومان
 • حجم :  300 lit
 • ضخامت جداره : 5mm
 • سطح ﺣرارتي: 10ft ^ 2
 • وزن: 120kg

منبع كویل دار 500 لیتری

15,520,000 تومان
 • حجم :  500 lit
 • ضخامت جداره : 4mm
 • سطح ﺣرارتي: 13ft ^ 2
 • وزن: 135kg

منبع كویل دار 500 لیتری

19,880,000 تومان
 • حجم :  500 lit
 • ضخامت جداره : 5mm
 • سطح ﺣرارتي: 13ft ^ 2
 • وزن: 165kg

منبع كویل دار 600 لیتری

17,940,000 تومان
 • حجم :  600 lit
 • ضخامت جداره : 4mm
 • سطح ﺣرارتي: 15ft ^ 2
 • وزن: 150kg

منبع كویل دار 600 لیتری

21,820,000 تومان
 • حجم :  600 lit
 • ضخامت جداره : 5mm
 • سطح ﺣرارتي: 15ft ^ 2
 • وزن: 200kg