نمایش دادن همه 6 نتیجه

رينگ جكوزي استيل سنگین 4 نفره

16,250,000 تومان
ابعاد 4 نفره :  220*140ورودی  بر اساس اینچ :  2خروجی  بر اساس اینچ : 11/2  

رينگ جكوزي استيل سنگین 6 نفره

19,000,000 تومان
ابعاد 6 نفره :  240*160ورودی  بر اساس اینچ :  2خروجی  بر اساس اینچ : 11/2  

رينگ جكوزي استيل معمولي 4 نفره

14,800,000 تومان
ابعاد 4 نفره :  220*140ورودی  بر اساس اینچ :  2خروجی  بر اساس اینچ : 11/2  

رينگ جكوزي استيل معمولي 6 نفره

17,360,000 تومان
ابعاد 6 نفره: 160*240ورودی  بر اساس اینچ :  2خروجی  بر اساس اینچ : 11/2  

رينگ جكوزي گالوانیزه 4 نفره

6,400,000 تومان
ابعاد 4 نفره :  220*140ورودی  بر اساس اینچ :  2خروجی  بر اساس اینچ : 11/2  

رينگ جكوزي گالوانیزه 6 نفره

7,850,000 تومان
ابعاد 6 نفره :  220*140ورودی  بر اساس اینچ :  2خروجی  بر اساس اینچ : 11/2